Du visar för närvarande Välklingande hornkonserter av Mozart

Välklingande hornkonserter av Mozart

Mozart: Hornkonserter nr 1-4
Valthorn: Felix Klieser
Camerata Salzburg
Berlin Classics 0301188BC [1CD]

5 out of 6 stars

Mozart komponerade en rad olika instrumentalkonserter med oftast en speciell solist i åtanke. När han skrev sina konserter för horn och orkester var det heller inget undantag utan här tänkte han sig sin ungdomskamrat Joseph Leutgeb som solist. Under Mozarts tid satte det stora krav på en hornsolist att spela, då det då var frågan om naturhorn och inte det moderna valthornet som används idag. Solisten på denna nya skiva, Felix Klieser, som föddes utan armar och därför spelar med fötterna, använder tack och lov ett modernt instrument och undviker därmed de tekniska problem ett naturhorn medför som till exempel vid intonation.

Mozarts konserter tillkom mellan åren 1784–91 och är exempel på Mozarts mogna stil som kompositör. De är melodiskt attraktiva och väl genomförda även om den sista var ofullbordad vid Mozarts död och fullbordades av hans elev Süssmayr. Mozart, som inte tog mycket hänsyn till naturhornets begränsningar som till exempel Haydn gjorde, utsätter verkligen sin solist för stora utmaningar. Med tanke på det är det därför med moderna horn som musiken kommer allra mest till sin rätt.

Den unge solisten Felix Klieser (född 1991) gestaltar denna musik väl. Han har levt med den sedan barnsben och hans förste lärare på instrumentet var Hermann Baumann. Klieser har en celeber skara solister på cd att konkurrera med och förutom Baumann kan Alan Civil, Denis Brain och Barry Tuckwell nämnas. Klieser står sig bra i sammanhanget med sin säkra vackra klang och tillsammans med Camerata Salzburg har han en av de bästa traditionsbundna Mozartorkesterna till buds. Tolkningarna – som är fångade i superbt ljud – är mycket idiomatiska, genomlysta, engagerande och musikaliska, men med tanke på konkurrensen från ovan nämnda hornkollegor får betyget stanna vid det näst högsta.

Björn Sundkvist

image_pdf