Foto © Chandos

2019-04-04 

Underhållande eklektiker

Antheil, George: Symfoni nr. 3 och 6, Spectre of the Rose Waltz, Archipelago, Hot-Time Dance
BBC Philharmonic
Dirigent: John Storgårds
Chandos CHAN10982
[1 CD]

4 out of 6 stars

Amerikanen George Antheil (1900-1959) gjorde stor skandal i Paris 1926 med sitt verk Ballet Méchanique som bland annat innehåller ett flertal pianon, xylofoner, elektriska dörrklockor, en siren och ljudet från en flygplanspropeller i orkestern. Länge var denne kompositör känd som en rebell och upprorsmakare inom den klassiska musikvärlden, men efter hand förändrades Antheils ideal och han kom i stället att skriva musik i en mer konventionellt modernistisk stil, långt bort från allt ungdomligt avantgardistiskt experimenterande.

Numera är denne tonsättare i stort sett bortglömd så därför är det bara att glädjas över att det engelska skivbolaget Chandos håller på att spela in Antheils symfonier komplett. Sammanlagt skrev han tio symfonier, varav sex numrerade, och den här volymen med den tredje och sjätte symfonin är den andra som hittills har kommit.

Det här är musik som i första hand rekommenderas för de lyssnare som uppskattar virtuosa och underhållande orkesterklanger. Antheils tonspråk är ganska typiskt för sin tid, melodiskt och rytmiskt vitalt, men utan någon större originalitet. Det handlar om symfonier skrivna av en tonsättare som vet hur man komponerar musik för en stor symfoniorkester, med en osviklig känsla för hur en orkesters klang ska utnyttjas maximalt på olika sätt. Den tredje symfonin med underrubriken den amerikanska, ursprungligen numrerad som den andra, skrevs mellan 1936 och 1941 men reviderades dessutom 1946. Musiken känns omisskännligt amerikansk i stämningen, den första satsen ger associationer till Gershwin och i de resterande finns en närhet till kompositörer som Harris, Copland och Ives (dock utan den sistnämndes vildhet och originalitet). Den sjätte komponerades 1947-48 (reviderad 1949-1950) och innehåller starka influenser från kompositören Dmitrij Sjostakovitj. Symfonin är ett mer engagerande och dramatiskt verk än den något blekare trean. Dessutom innehåller denna utgåva tre ytterligare orkesterverk av kompositören, en sorts underhållningsmusik inte helt olik hans samtida amerikanske kollega Leroy Andersons.

BBC Philharmonic spelar med engagemang och det känns som om musikerna trivs och har roligt, även om verken inte uttrycker några djupare känslor utan handlar om underhållning för stunden. Den finske dirigenten John Storgårds får ut det mesta som går av dessa verk och åstadkommer tolkningar som känns övertygande. Därtill erbjuder Chandos ett detaljerat och fylligt ljud.

Per Nylén

Antheil, George: Symfoni nr. 3 och 6, Spectre of the Rose Waltz, Archipelago, Hot-Time Dance
BBC Philharmonic
Dirigent: John Storgårds

image_pdf