Du visar för närvarande Tre pianister i musikalisk symbios

Tre pianister i musikalisk symbios

Johann Sebastian Bach: Klaverkonserter
Piano: Anna Vinnitskaya, Evgeni Koroliov och Ljupka Hadzi Georgieva
Alpha ALPHA446 [2 CD]
5 out of 6 stars

 

I denna inspelning gestaltar pianistkollegorna Evgeni Koroliov, Anna Vinnitskaya och Ljupka Hadzi Georgieva tillsammans med Kammerakademie Potsdam ett antal klaverkonserter av Johann Sebastian Bach. Bachspecialisten Koroliov väckte kärleken till den store kompositören hos sin tidigare elev Anna Vinnitskaya. Koroliov har inspirerat Vinnitskaya inte bara till att spela Bach men även till att ”spela varje ton för sig”. För henne är Bachs musik tidlös och ständigt ny.

Vinnitskaya har framträtt och spelat in med paret Koroliov sedan gemensamma framföranden av dubbel- och trippelkonserterna för tio år sedan (i Milano 2009), bland annat i samarbete med Potsdamakademin. Vinnitskaya kallar själv denna Bachinspelning för de tre pianisternas gemensamma ”barn” då de till exempel har arbetat med konserten för tre klaver (BWV 1063) från och till i många år. Inspelningen gjordes i Jesus-Kristus-Kirche i Berlinförorten Dahlem i april 2018. Kyrkan är populär för sin akustik; både Koroliov och Vinnitskaya har spelat in där tidigare.

Den första cd:n inleds med Koroliov i Bachs konsert nr 1 (d-moll, BWV 1052), därefter följer en duett med Hadzi Georgieva i konsert för två klaver (c-moll, BWV 1060), Koroliov i konsert nr 7 (g-moll, BWV 1058) och en duett mellan Hadzi Georgieva och Vinnitskaya i konsert för två klaver (c-moll, BWV 1062). Skivan avslutas med alla tre pianisterna i Bachs konsert för tre klaver (c-moll, BWV 1064).

Den andra cd:n präglas till stor del av Vinnitskaya som inleder med två Bachkonserter, nr 4 (A-dur, BWV 1055) och nr 5 (f-moll, BWV 1056). Tillsammans med Koroliov framför Vinnitskaya sedan Bachs konsert för två klaver (C-dur, BWV 1061), möjligen den enda av Bachs klaverkonserter som uppstod som ett verk för cembalo. Skivan avlutas med den tidigare nämnda konserten för tre klaver (d-moll, BWV 1063) och med konserten för fyra klaver (a-moll, BWV 1065), en Vivaldibearbetning, den enda i sitt slag bland Bachs klaverkonserter, här arrangerad för tre pianon av Henning Vogler, som även har gjort en ”trippel-intervju” med de tre pianisterna som återges i skivhäftet.

Enligt Anna Vinnitskaya har de tre pianisterna här inte bara synkroniserat sina fingrar utan även sina själar. Pianoklangerna smälter stundtals samman och skapar en väl balanserad musikalisk symbios med kammarensemblens stråkar. Det enda som saknas är möjligen de tre solisternas mer personliga uttryck som delvis får träda tillbaka till förmån för kollektivet och för musiken i sig. Just pianot står förvisso rättmätigt i fokus i detta hyllningsmonument till barockmästaren.

Frederick Whitling

image_pdf