Du visar för närvarande Tolkningar som inte når ända fram

Tolkningar som inte når ända fram

Ludwig van Beethoven: Pianokonserter nr 1 och 2
Royal Philharmonic Orchestra
Dirigent: Pierre Vallet
Piano: Elizabeth Sombart
Signum SIGCD614 [1 CD]
3 out of 6 stars

Den franska pianisten Elizabeth Sombart är en artist med stor musikalisk integritet och en stark vilja att nå ut till dagens publik. Hennes tolkningar är ofta personliga men samtidigt har hon en uttalad vision att återskapa det som tonsättaren och hans samtid hörde. Kanske inte klangmässigt men hon försöker enligt egen utsaga fånga musikens “väsen”. Hur lyckas hon då med detta när hon tillsammans med Royal Philharmonic och dirigenten Pierre Vallet tar sig an Beethovens två första pianokonserter?

Musiken är inspelad live vilket har både för- och nackdelar. En liveinspelning kan under lyckliga omständigheter fånga ögonblicket men den medför också risker när det gäller själva framförandet. Sombart är en utmärkt pianist och orkestern gör ett fint jobb men det är inte felfritt. Jag har normalt inte några problem med detta och det är bara en fråga om små justeringar, ibland bara nyanser. För att en inspelning av den här musiken ska kunna konkurrera på en närmast överfylld marknad måste den dock innehålla något extra för att kunna ta plats. Trots uppenbart goda ambitioner i den riktningen så tycker jag inte att Sombart och Vallet når ända fram. Det finns mycket som är bra, som bl.a. de långsamma satsernas lyrik och samspelet mellan solist och dirigent.

Det är också en djärv och måhända meningslös ambition att försöka återskapa det Beethoven “hörde” när han skrev musiken. Inte bara för att det är omöjligt utan också därför att vi alla färgas av vår egen bild av både Beethovens musik och av hans person. Vi hör därför det som bekräftar vår egen uppfattning men tappar bort annat. Det finns enligt min mening också ett uppenbart motsatsförhållande mellan att försöka nå en publik idag och att framföra musik på samma sätt som för drygt 200 år sedan. För tydlighetens skull kanske det är bäst att poängtera att detta inte är en inspelning med “originalinstrument” utan Sombart försöker återskapa det Beethoven hörde på annat sätt, vilket i och för sig också förtjänar beröm.

Sombarts Beethoven går inte riktigt hem hos den här lyssnaren. Jag vill ha en mer “fysisk” och kraftfull Beethoven men även om man föredrar ett annat sätt att spela musiken så är valen många och jag tror tyvärr inte att Sombart kommer att ligga i topp hos särskilt många.

Staffan Sundkvist

image_pdf