Foto © Tilo Stengel

2019-03-14 

Svensk operararitet ser dagens ljus

Göteborgsoperan, Göteborg, 8 mars 2019
Elfrida Andrée: Fritiofs saga (konsertant)

Till invigningen 1898 av det nya operahuset i Stockholm utlystes en tävling, tre bidrag lämnades in, men inget av dem fick inviga operahuset. Ett av de bidrag som refuserades var Fritiofs saga med musik av Elfrida Andrée och med ett libretto skrivet av Selma Lagerlöf. Operan bygger i stort sätt på Esaias Tegnérs diktepos ”Fritiofs saga”, ett verk som skrevs på 1820-talet och snabbt fick stor spridning och betydelse. Att valet kom att bli detta diktverk är inte så oväntat, eftersom handlingen var välkänd i svenska hem. Vad Lagerlöf har tillfört är framför allt en till kvinnogestalt, Guatemi, finnkungens dotter, samt några mindre kvinnoroller.

Historien utspelar sig under vikingatiden och handlar om paret Fritiof och Ingeborgs svåra väg till kärlek. Julia Sporsén gör den dramatiskt stort anlagda huvudrollen som verkligen kräver allt vad en sopran kan förmå. Efter några tveksamma inledande takter tar hon kommandot över rollen, sjunger övertygande och får verkligen publiken att engageras i Ingeborgs öde. Markus Pettersson, som sjunger hennes älskade Fritiof, ger en mycket trovärdig gestaltning av en krävande roll, en ung man som satsar allt i ungdomligt övermod. Ann-Kristin Jones gör ett vackert porträtt av Guatemi, med tydlig diktion gestaltar hon kraftfullt och ömsint den maktfullkomliga rollkaraktären. Hon är den som har det tydligaste  ledmotivet, en vacker slingrande melodi, som är lite orientalisk till karaktären. I de övriga rollerna kan Carl Ackerfeldt nämnas i den omfångsrika rollen som Kung Ring, som vokalt benämns som en tenorbarytonroll. Han har en vacker klang och ger ett sympatiskt intryck som Ingeborgs mäktige och inkännande make.

Vissa lyriska partier kan påminna om Berlioz eller Tjajkovskij, andra mer dramatiska avsnitt för tankarna till Verdi och någon gång finns också en blinkning till Wagner, men jag skulle ändå vilja påstå att merparten av denna helaftonsopera är skriven med Elfrida Andrées eget tonspråk. Kompositören varierar orkestersatsen på ett övertygande sätt och skapar såväl skickliga solopassager, bland annat för stråkinstrument och harpa, som mer kammarmusikaliska inslag i klangbilden. Här finns också folkloristiskt inspirerad musik, till exempel när midsommarfirandet skildras.

Elfrida Andrée hade sin livsgärning i Göteborg och då främst som organist i Domkyrkan, så därför är det inte mer än rätt att premiären av hennes opera till slut också sker just i denna stad. Göteborgsoperan har gjort en imponerande insats och de medverkande har satsat stort på att forma och tolka detta verk. Förutom orkestern, sångarna och dirigenten Marit Strindlund så är det en person som särskilt bör nämnas; det är pianisten och instuderaren Rut Pergament. Hon har under flera månader haft ansvaret för instuderingen och utan hennes entusiasm och kunskap skulle vi nog inte fått lyssna till denna högklassiga slutredovisning. Efter nära tre timmar av nya musikaliska upplevelser, många spännande melodier och vacker, dramatisk sång tror jag att majoriteten av publiken vill ett och samma: en scenisk uppsättning av detta mästerverk.

Evabritt Selén

Elfrida Andrée: Fritiofs saga (urpremiär)  
Göteborgsoperan, Göteborg 8 mars 2019
Dirigent: Marit Strindlund
Instuderare: Rut Pergament
Göteborgsoperans orkester & kör

Ingeborg: Julia Sporsén
Fritiof: Markus Pettersson
Kung Helge: Mats Almgren
Guatemi: Ann-Kristin Jones
Kung Ring: Carl Ackerfeldt
Hilding: Anders Lorentzson

image_pdf