Stråkkvartetter som gav mersmak

Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala, 27 januari 2019

Emelie Mayer: Stråkkvartett E-moll op 14
Ethel Smyth: ur Stråkkvartett E-moll, sats II, Allegro molto leggiero
Valborg Aulin: Stråkkvartett E-moll op.17

Uppsala Kammarsolister & Ulrika Knutson
Bernt Lysell & Klara Hellgren (violin & viola); Nils-Erik Sparf (violin); Ylva-Li Zilliacus (viola); Erik Wahlgren (cello)

Foto: Uppsala Kammarsolister © Tina Axelsson

Under rubriken Skuggvärldar presenterade Uppsala Kammarsolister tillsammans med kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutson stråkkvartetter av tre kvinnliga tonsättare verksamma runt sekelskiftet 1900. De kommer ur olika miljöer, har olika förutsättningar och geografisk hemvist, men har det gemensamt att de fått kämpa för att kunna utöva sitt komponerande. Det är därför rimligt att som här ge en utförligare presentation av dessa tonsättare i sina sammanhang än att gå närmare in på en djupanalysering av deras musikaliska hantverk och kompositionsformer. Konsertformen hade därför lika mycket karaktär av musikföredrag eftersom Ulrika Knutson då och då under konsertens gång gick in för att förmedla bakgrundsinformation. Det fungerade alldeles utmärkt: vi fick höra hur musiken låter och sen kom lite historik som gjorde lyssnandet berikande.

Likväl gav konserten bevis på att dessa stråkkvartetter verkligen är väl värda att framföra och återkomma till. Först på programmet var Emelie Mayer (1810-1883), född och verksam i Tyskland där hon var både framgångsrik och flitigt framförd under sin livstid. Kammarsolisterna tog väl vara på det finstämda och romantiska i denna stråkkvartett. Vi fick också ett smakprov på en sats ur en stråkkvartett av Ethel Smyth (1858-1944). Det framgick att musikerna planerar att vid ett senare tillfälle spela den kvartetten i sin helhet – det ser vi fram emot.

Den ca 2 timmar långa konsertens höjd- och tyngdpunkt måste nog ändå tillskrivas Valborg Aulin (1860-1928) och hennes stråkkvartett i E-moll op. 17. Den är spännande med sitt dramatiska utspel och sina tydliga teman och vackra melodier. Den andra satsen framfördes himmelskt varsamt av Kammarsolisterna. Vilken glädje för oss besökare att i en fullsatt Sal B i Uppsala Konsert & Kongress få bjudas på både föredrag och kammarmusik av sådan ypperlig kvalitet, och att få ta del av de medverkandes ambition att skingra skuggorna kring dessa stora konstnärskap.

Evabritt Selén