Foto © Sterling

2019-05-19 

Stråkkvartetter av Geijer och Randel givande bekantskaper

Erik Gustaf Geijer: Stråkkvartett nr 2 B-dur
Andreas Randel: Stråkkvartett f-moll

Norrköpingskvartetten
Sterling CDA 1829-2
 [1 CD]

4 out of 6 stars

Sedan skivbutiken Sterling slog igen i centrala Stockholm har ägaren och skivbolagsdirektören Bo Hyttner ägnat all sin kraft på att ge ut musik som av olika skäl inte spelats in eller återutgivits. I katalogen återfinns nu också många radioinspelningar som tas omhand och ges ut på cd. Ett exempel är Norrköpingskvartettens inspelningar från 1977 av stråkkvartetter av Erik Gustaf Geijer och Andreas Randel. I cd–häftet får man sig till livs ett stycke svensk musikhistoria i form av berättelsen om bröderna Kyndel och Norrköpingskvartettens tillkomst och tillvaro. Det är Tore Kyndels son, Dag Kyndel, som är historieskrivaren och det är alltid lika intressant att få en pusselbit till hur musiklivet har sett ut tidigare. Norrköpingskvartetten bildades 1934 och avslutade sin verksamhet 1975. Under dessa år byttes flera av musikerna ut, men i cellostämman fanns under alla år Tore Kyndel.

Andreas Randel (1806-1864) är nog mest känd för sitt sångspel Värmlänningarna, men i hans verkförteckning finns även tre stråkkvartetter, fyra violinkonserter, teatermusik och uvertyrer. Stråkkvartetten i f-moll, som har hämtat inspiration från såväl Beethoven som Mendelssohn är infallsrik, har fina melodilinjer och relativt jämbördiga stämmor. Vid en jämförelse med en inspelning av Randels stråkkvartett gjord 1994 på Musica Sveciae med Uppsala kammarsolister, så mäter sig Norrköpingskvartetten inte bara väl, utan vinner också på samspel och stilkänsla. I stråkkvartett nr 2 B-dur av Erik Gustaf Geijer är musiken mer i stil av sen Haydn med några fina tydliga melodier. Där är första violinen mer solistisk än de övriga stråkarna och samspelet, balansen och musikaliteten det levande elementet. Det finns små skönhetsfläckar, men det gör tolkningen desto mer levande. Geijers kvartett är ett fint verk som tolkas på ett förnämligt sätt av Norrköpingskvartetten och är en synnerligen givande bekantskap.

Evabritt Selén

image_pdf