Du visar för närvarande Slätstruken Brahms

Slätstruken Brahms

Johannes Brahms: Symfoni nr 1 & Tragisk uvertyr
Gewandhausorchester
Dirigent: Herbert Blomstedt
Pentatone PTC5186850 [1 CD]
3 out of 6 stars

Herbert Blomstedt är inne på sitt nittiofjärde levnadsår och har som bekant en mycket framgångsrik karriär bakom sig. Han har genom åren glatt lyssnare över hela världen och har dessutom en aktningsvärd diskografi med många riktiga guldkorn. En ny inspelning av Brahms första symfoni med denne maestro på pulten väcker därför viss nyfikenhet. Till sitt förfogande har han dessutom en av världens bästa orkestrar med en mycket stolt Brahmstradition i bagaget.

Jag vet inte om det är ålder eller något annat som gör att många dirigenter verkar föredra långsammare tempi med stigande ålder. I vart fall får vi här en Brahmsetta med måttliga på gränsen till långsamma tempi. Det kan vara både en fördel och en nackdel men det absolut viktigaste är att dirigenten är konsekvent och att tempi i de olika satserna förhåller sig till varandra på ett sätt som respekterar den musikaliska helheten. Det gör Blomstedt men det finns några udda undantag där det plötsligt och till synes omotiverat kommer tempoförändringar. Det är också olikt Blomstedt som inte ofta brukar ta sig sådana “friheter” med partituret. Det jag ofta saknar hos Blomstedt är i och för sig ett friare musicerande men de här tempoförändringarna känns inte helt lyckade och kanske får tillskrivas ögonblicket.

Brahms första symfoni är musik som ska utstråla kraft, glöd och passion – och det är precis det jag saknar i den här inspelningen. Risken med Blomstedts sätt att närma sig musiken är att den kan framstå som återhållen och alltför bekväm. Han formar fraserna så lugnt och omsorgsfullt att själva musiken på något sätt går förlorad. Ingen kan ifrågasätta att detta är en utomordentligt välspelad Brahmsetta men den förmår inte gripa tag i lyssnaren på samma sätt som de allra bästa inspelningarna av verket gör. Tyvärr blir det inte särskilt mycket bättre när man kommer fram till den Tragiska uvertyren. Det är svårt för lyssnaren att förstå var tragiken skulle ligga i den här väl avrundade tolkningen.

Staffan Sundkvist

image_pdf