Ond musik

Fredrik Österling: Ond musik
Visto, 2018. ISBN 978-91-88769-35-0

Foto © Visto Förlag

Tonsättaren och konserthuschefen Fredrik Österling har skrivit en spänningsroman som utspelar sig i musikmiljön kring Berwaldhallen, Östersjöfestivalen och Örebro Musikhögskola. På 500 sidor tas vi med i intriger som för oss bl.a. in i regeringskansliet, polisväsendet och till Sankt Petersburg. Persongalleriet har förstås fått hämta såväl karaktärsdrag som namn nära verkligheten, men fantasin får större utrymme så detta är ingen skvallerbok, utan snarare en initierad inblick i maktspel och berör också frågan Vad gör musiken med oss.

Det började långsamt gå upp för honom vad just den här sången skulle betyda. Han ville inte höra. Inte nu. Det var för tidigt. På tok för tidigt. Han försökte resa sig från fåtöljen men insåg skräckslaget att hans fötter var fasttejpade i fåtöljens ben, armarna i armstödet. Samma silvertejp som effektivt hindrade hans rop från att höras längre än fram till tröskeln in till dirigentlogen.


Några inledningsrader från denna välskrivna bok, som har gjort att jag tillbringat några veckor i parallella världar.

Persongalleriet har några starka karaktärer och intressanta personligheter som gör att man kan ana en tanke från författarens sida att detta skulle kunna bli utgångspunkt för flera romaner. Den pensionerade chefen vid riksmordskommissionen Kerstin Armfelt som tillsammans med tonsättaren och utredaren David Westerdahl bildar en liten kärna för en märklig utredning. Under täckmanteln att de skriver en bok om dirigenten Antoine Malå, som antas vara mördad, eller bortrövad, hamnar de i många märkliga sammanhang.

Spänningen hålls vid liv genom hela boken. Så även om jag med vaket sinne och idogt pusslande försöker vara steget före i läsningen, har jag ändå inte klart för mej alla förvecklingar, utan först när boken är färdigläst är allt förklarat. För den lässugne och musikintresserade är detta ett mycket givande sällskap.

Evabritt Selén