2021-06-10 

Mästerlig skånsk barock

Claudio Monteverdi: L’Orfeo
Ensemble Lundabarock, Höör Barock och Ensemble Altapunta
Dirigent: Fredrik Malmberg
Solister: Johan Linderoth, Kristina Hellgren, Christine Nonbo Andersen, Maria Forsström, Adam Riis, Daniel Åberg, Steffen Bruun, Karl Peter Eriksson
6 out of 6 stars

Claudio Monteverdis mästerverk L’Orfeo har betecknats som musikhistoriens första opera. Kanske lite överdrivet men utan tvivel når Monteverdi betydligt längre i dramatisk fulländning än föregångarna. L’Orfeo innehåller vidare en rad fristående instrumentala satser som fungerar som mellanspel eller preludier till enstaka scener. En nyhet är även den ouvertyr (toccata) som inleder operan, där en fanfarartad spelöppning följs av en elegisk och uttrycksfull sats, som förbereder åhörarna på den allvarliga handlingen.

En av den klassiska musikens verkliga höjdare alltså som hade premiär i Mantua 1607, för mer än fyrahundra år sedan. Och nu har tre skånska barockensembler, Ensemble Lundabarock, Höör Barock och Ensemble Altapunta, tillsammans med med sångare, de flesta med hemvist i Skåne och Danmark kommit med en dubbel-cd med den kompletta operan. Dirigent är Fredrik Malmberg, också han med rötter i Skåne.

Resultatet är minst sagt enastående. Det finns ingenting att anmärka på i den gedigna tolkningen. Fredrik Malmberg lägger den exakt rätt i den tid då den sena renässansen övergick i barocken i både tempo och frasering med ett väl avvägt continuo, ett bra stycke från högbarockens pregnans. Orkestern är perfekt tidstypisk, tät och absolut exakt och sångsolisternas prestationer utsökta med rent underbar klang och mängder av känsla och kontrollerad dramatik.

Lars-Erik Larsson

Recensionen har tidigare publicerats i Skånska Dagbladet

image_pdf