2021-11-16 

Katolsk mystik i förnämliga framföranden

Olivier Messiaen: La Transfiguration de Notre Seigneur Jesus-Christ; Poemes pour Mi & Chronochromie

BR Klassik 900203 [3CD]

6 out of 6 stars

Olivier Messiaen räknas till de mest inflytelserika tonsättarna under 1900-talet. Han utvecklade en egen musikalisk stil som utgick från västerländsk konstmusik, men han influerades även av indisk och annan asiatisk musik. Även fågelsång var en genomgående inspirationskälla. Många av hans verk är tydligt influerad av hans starka katolska tro. Som lärare var han betydelsefull för konstmusikens utveckling under andra hälften av 1900-talet.

På en utgåva från BR Klassik får vi som huvudnummer La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ för blandad kör, 7 solister och orkester från åren 1965-69. Detta är ett omfattande verk på dryga 90 minuter som verkligen bjuder lyssnaren på ett rikt instrumenterat verk och som visar på hur tonsättarens personliga tro var en viktig faktor i hans skapande. Verket handlar alltså om Kristi förklaring och är uppdelat i 14 satser. Antal medverkande kräver nästan 200 musiker inklusive kör.

Verket kräver mycket av musikerna och även en hundraprocentig koncentration från lyssnaren. Messiaens musik är fascinerande men hans rika klangeruptioner kan åtminstone hos mig ibland kräva ett visst mått av tålamod. Men om man ger musiken tid och koncentration så får man utdelning, för det finns ingen annan tonsättare som liknar Messiaen. Detta verk kan ses som ett oratorium i Messiaens egen design. Religiös extas, klanglig skönhet – du färdas in ett eget speciellt musikaliskt universum.

Denna box innehåller även Poemes pour Mi från 1937 med text av Messiaen (inspirerad av Nya testamentet) som komponerades för hans första hustru Claire Delbos. Denna sångcykel är bland hans mer lättillgängliga verk och är mycket tilltalande. Sångsolisten här är Jenny Daviet som verkligen gör verket rättvisa. Som avslutning på denna utgåva finner vi det rent instrumentala Chronochromie från 1960 som beskriver en värld utan människor, en värld av fåglar, berg och utan våra egna tidsramar. Verket består av 7 satser och här får den egna fantasin fritt spelrum om vilket innehåll som presenteras.

Trots Messiaens betydelse för 1900-talets musik så är inte hans produktion så ofta inspelad. Den berömda Turangalilasymfonin finns i ett rikt utbud av inspelningar på cd, mindre så med en del övriga. På Deutsche Grammophon har dirigenten Myung Whun-Chung gjort mycket Messiaen. Även tonsättarens elev Pierre Boulez har spelat in ett urval av hans verk på DG och Sony. På SWR Classic finns en fin samling med orkestermusiken, dirigerad av Sylvain Cambreling, som också kan rekommenderas. Kent Nagano, som är dirigent på denna utgåva, är också en erfaren uttolkare av Messiaen, vilket också med eftertryck här bevisas. Kör, solister och orkester gör magnifika insatser i dessa framföranden. Nagano har en övertygande kontroll av helheten och ljudupptagningen är lysande, vilket gör att denna fina edition med tre centrala verk av Messiaen därför helhjärtat kan rekommenderas.

Björn Sundkvist

image_pdf