Veckans tips – 44

Anton Bruckner: Symfoni nr. 6 A-dur 
Carl Maria von Weber: Uvertyrer till Der Beherrscher der Geister och Abu Hassan
Decca Eloquence 4762745

Foton (vänster – höger): © Decca Eloquence – Anton Bruckner © Otto Schmidt


Bruckners sjätte symfoni har aldrig varit lika populär som den fjärde eller de tre sista (nr. 7, 8 och 9). Den har inte samma djup som t.ex. den storslagna, visionära åttan, men den har i stället en sådan livskraft. Det är som om Bruckner ville ta hela naturen och alla människorna i en enda stor famn. Yttersatserna bubblar nästan över av vitalitet och den långsamma satsen är en av hans allra finaste.

Dirigenten Horst Steins och Wiener Philharmonikers inspelning från 1972 på Decca Eloquence fångar allt detta till fulländning. En av de bästa tolkningarna, om inte den bästa, bland de ca 20 som jag har hört av verket.

Per Nylén

Anton Bruckner: Symfoni nr. 6 A-dur
Wiener Philharmoniker
Dirigent: Horst Stein


CAPRICCIO ger varje vecka ett tips på en riktigt bra inspelning att lyssna på. Det kan vara någon av de berömda inspelningarna, men det kan lika gärna vara en mindre känd inspelning som har hamnat i skuggan och behöver lyftas fram. Vi kommer att rekommendera såväl äldre inspelningar som purfärska tolkningar som har bidragit med något nytt.