In memoriam: Leo Berlin (1927-2019)

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:ARTIKLAR

Leo Berlin, en av Sveriges främsta violinister har gått ur tiden, 91 år gammal.

Berlin föddes i Helsingfors den 7 december 1927. Han studerade på Musikkonservatoriet i Stockholm för Julius Ruthström och Tage Broström 1940-46, för Georg Kulenkampf i Schweiz 1947-48, Wolfgang Schneiderhan 1950 och för Henri Temianka. Leo Berlin verkade som förste violinist i Radioorkestern i Stockholm 1945-58 och som dess förste konsertmästare 1959-61.

Han debuterade 1950, fick Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium 1951 och var därefter anlitad solist och kammarmusiker, bl.a. för Filharmonins kammarensemble och Stockholmstrion med turnéer i Skandinavien, Nord- och Sydamerika, Väst- och Östtyskland, Schweiz och Polen m.m.

1952 framförde han för första gången Paul Hindemiths violinkonsert i Skandinavien, ett verk som han spelade flera gånger i Stockholms konserthus.

Enligt Christian Mattsson i hennes biografi över Lille Bror Söderlundh var det meningen att Leo Berlin skulle uruppföra Lars-Erik Larssons violinkonsert, men uppdraget gick till en annan violinist. Istället fick han spela Ingvar Lidholms violinkonsert vid uruppförandet 1953, en konsert som också tillägnades honom. Berlin uruppförde däremot Lars-Erik Larssons Concertino för violin och stråkorkester, liksom Lille Bror Söderlundhs violinkonsert, den senare vid symfonimatiné hos Radiotjänst 1954. 1977 spelade han in Larssons violinkonsert på skiva (Swedish Society) med Radiosymfonikerna och Stig Westerberg, en inspelning som sedan prisbelönades.

Under sina verksamhetsår från 1940-talet till sent 80-tal, framförde Berlin violinkonserter av Bach, Vivaldi, Roman (d-moll), Mozart, Beethoven, Spohr (Gesangsszene), Mendelssohn, Berwald, Bruch, Brahms, Wieniawski, Sibelius, Hindemith, Alban Berg, Laci Boldemann och Gunnar Bucht i Stockholms konserthus. Han medverkade även i många kammarmusikaliska verk och som dirigent.

Från 1970 var han även lärare på Musikhögskolan i Stockholm där han fick professortitel, från 1981 även ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien. Under Filharmonikernas USA-turné 1975 var han elva gånger solist i Lars-Erikssons violinkonsert, bland annat i Boston, Philadelphia och i Carnegie Hall i New York.

På skiva har han även samarbetat med pianister som Greta Eriksson och Lars Sellergren och spelat in åtskilliga kammarmusikverk av Emil Sjögren, Gunnar de Frumerie, Schumann och Sibelius. Han har också spelat in violinkonserterna av Roman, Gunnar Bucht och Franz Berwald.

Berlin fick år 2004 Musikaliska Akademiens medalj för Tonkonstens främjande.

Henry Larsson

CD-rekommendationer:

image_pdf