Du visar för närvarande En komponerad tolkning av Winterreise

En komponerad tolkning av Winterreise

Hans Zender: Schuberts Winterreise
Tenor: Julian Prégardien

Deutsche Radio Philharmonie
Dirigent: Robert Reimer
Alpha ALPHA425 [1 CD]
5 out of 6 stars

Hans Zender kallar detta en “komponerad tolkning” och det är väl en definition så god som någon. Zender har inte gjort ett arrangemang av Schuberts Winterreise för orkester och tenor eller ett försök att instrumentera pianostämman. Istället har han med originalet som grund gjort en tolkning av berättarens väg där orkestern spelar en central roll för att blottlägga alla lager i texten. Någon kanske tycker att allt sådant är onödigt eftersom det redan finns där i Schuberts musik för den uppmärksamme lyssnaren. Det är måhända sant och jag kan medge att det ibland blir lite övertydligt men nu är inte Zenders stycke ett alternativ till originalet utan ett självständigt verk som kan ge alla lyssnare nya insikter. Orkestern är förhållandevis liten men överraskande klangrik. Spannet är brett från liten kammarmusik till rent mahlerska klanger.

Det finns en tidigare inspelning av detta verk med Hans Peter Blochwitz, Ensemble Modern och där Zender medverkar själv som dirigent. Zenders egen inspelning är mer direkt än den ansats Robert Reimer har. Reimers ensemble har en “öppnare” klang och för den som tycker att musiken ibland blir övertydlig  föredrar kanske den här inspelningen framför tonsättarens egen. Valet mellan Julian Prégardien och Blochwitz är inte självklart. Båda gör mycket fina insatser. Det känns som om Blochwitz ibland är mer samspelt med orkestern när det gäller detaljer. Personligen föredrar jag hans klang framför Prégardiens lättare ton. Prégardien kan också låta lite ansträngd på några höjdtoner men egentligen är allt sådant detaljer som inte förändrar att han gör en fin insats.

Alla som älskar Schuberts “Winterreise”, och vi är många, rekommenderar jag att höra Zenders “komponerade tolkning”.

Staffan Sundkvist

image_pdf