Bidra till CAPRICCIOs utveckling!

I en tid då kommunikationstekniken utvecklas i rasande fart och opera och klassisk musik måste hävda sig alltmer i konkurrensen med andra musikgenrer, är det viktigt att det finns en specialiserad webbtidning för konstmusik med kunniga skribenter och hög aktualitet. Ambitionen är att man i CAPRICCIO ska kunna läsa recensioner från konserter och operaföreställningar i Sverige och utomlands, skivinspelningar, dvd/bluray-upptagningar och böcker, liksom intervjuer och kunniga artiklar i olika musikaliska ämnen. Vår avsikt är att materialet ska vara så aktuellt som möjligt och att alla ska kunna ta del av innehållet gratis

Vi uppskattar ditt bidrag till CAPRICCIOs utveckling!

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100,00 kr.