Fotot i sidhuvudet: Kungliga Operans salong, motiv “från scenen” © Markus Gårder.

Annonsera? Kontakta oss gärna!

Följ CAPRICCIO i sociala medier: