• Franck tolkad på bästa tänkbara sätt
  • Kantat på gott humör
  • Fulländad Sjostakovitj
  • Brahms på villovägar
  • Hastverk som blev en fullödig uppsättning
  • Kalejdoskopisk Beethoven