• Den excentriske lorden som komponerade
  • Årets inspelning 2021
  • Känslornas extas
  • 2021 års bästa box
  • En känsla av frihet
  • Kryddstark Giltburg i Beethovens sonater