• Franco Corelli 100 år
  • Stravinskij – en man för alla tider
  • Chopin som går direkt till hjärtat
  • Katastrofal Beethoven och ljum Tjajkovskij
  • Ny Rosenkavaljer efter femtio år
  • Rossiniraritet på avstånd