CAPRICCIO har lagt ned sin verksamhet och hemsidan används numera endast som arkiv. I fortsättningen kan du läsa våra artiklar på InterClassical:

https://interclassical.com/